Fors Företagareförening utmanar Ragunda kommun.

Fors Företagareförening har utnyttjat Ragunda kommuns utmaningsrätt genom att begära att kommunen lägger ut drift och underhåll för Järåskolan och Nipängens äldreboende i Bispgården. Läs utmaningen här
 

Vad menas med utmaningsrätt?

Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal verksamhet.
En utmaning innebär att ansvariga politiker i kommunen eller landstinget utreder möjligheterna att införa en alternativ driftsform för den utmanade verksamheten.
Utmaningsrätten är praktiskt taget en kostnadsfri genomlysning av den kommunala organisationen.
Vinsterna med att konkurrenspröva offentlig verksamhet och tillåta fler entreprenörer att utföra offentliga tjänster är många. Det leder ofta till ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet, stimulerar   verksamhetsutveckling och nytänkande. Att införa utmaningsrätt och bjuda in näringslivet till att genomlysa kommunens verksamheter utifrån sina kompetensområden ökar starkt möjligheterna för en sådan positiv utveckling.
Enligt beräkningar gjorda av Konkurrensverket kan en betydligt större del av den kommunala verksamheten konkurrensutsättas än vad som är fallet idag. Konkurrensverket menar att uppemot 70-80 procent  av kommunernas totala verksamheter kan utföras av andra än kommunerna själva.
Vem vet egentligen bättre vilken verksamhet som på ett osunt sätt konkurrerar med företagen än just de företag som bedriver liknande verksamhet i kommunen? Många kommuner skulle med hjälp av de lokala företagen behöva genomlysa och utvärdera sin organisation.

(Utdrag ur Svensk Näringslivs skrift Utmaningsrätt Vad? Hur och varför?)
Läs hela skriften här