Bispgårdens Tekniska College har tecknat samarbetsavtal med Vattenfall Universitetet

 

Styrelsemöte Bispgårdens Tekniska College med deltagare från Vattenfall, Härjeåns, Statkraft, Zepro, Fors Industrier, Jgy Bispgården och Ragunda kommun.

Vid ett styrelsemöte i Bispgårdens Tekniska College (BTC) 2018-09-18 deltog Roger Spets från Vattenfall som informerade om att avtalet nu är påskrivet och klart mellan Vattenfall Universitet (VfU) och BTC.
VfU stödjer utbildningar inom kompetenser som riskerar att bli en bristvara och som samhället inte förmår att tillgodose. Vattenfall har, genom att jämföra dagens undervisningsutbud med det faktiska behovet, kommit fram till att det finns stora brister inom kompetensområdet elkraft. Styrgruppen för VfU beslutade därför att inrätta en egen fakultet för området. VfU samarbetar med en rad högre utbildningar i landet såsom KTH, Chalmers, LTU, UMU och Mitt U samt ett antal YH utbildningar.
BTC är en av fyra gymnasieutbildningar som VfU har tecknat avtal med. De övriga tre är Alléskolan Hallsberg, Birger Sjöbergsgymnasiet och Lapplands Gymnasium. Samarbetet med utbildningarna regleras genom ett ömsesidigt avtal.

Avtalet innebär ett ordentligt lyft för El- och energiprogrammet vid BTC då eleverna genom VfU-samarbetet bland annat får möjlighet till kortare specialutbildningar av VfU:s lärare och utbildare samt tillgång Vattenfalls utbildningsanläggningar t.ex. den i Jokkmokk för laborationer mm.