Fors Företagareförenings engagemang i Bispgårdens Tekniska College är viktigt för kompetensförsörjningen bland våra medlemsföretag inom El- och Industri.
Samarbetet med Jämtlands gymnasium i Bispgården utgår från ett gemensamt utarbetat koncept som inleds med ett Yrkestekniskt basår där eleven får kännedom om utbildningarnas samtliga yrkesinriktningar för att först inför andra året göra sitt yrkesval och påbörja sin Lärlingsutbildning. El/Energiprogrammet och Industriprogrammet har anpassats till yrkesutgångar som efterfrågas av näringslivet, vilket innebär att eleven blir anställningsbar och kan gå direkt till jobb efter avslutad utbildning. Bispgårdens Tekniska College leds av en styrelse där företagen är i majoritet. Ett lokalt programråd säkerställer att eleven får den kuskap som efterfrågas och garanterar tillgången på kvalitativa lärlignsplatser.

I styrelsen ingår representanter från Statkraft AB, Härjeåns Elnät, Vattenfall AB, Mählers Smide AB, Z-Lyften Produktion AB, Fors Industrier AB, Fors Företagareförening samt personal och elevrepresentanter från Jämtlands gymnasium, Bispgården. Fors Företagareförening innehar ordförandeposten.


Övningsfält

Just nu pågår bygget av ett övningsfält för El- och Energiprogrammet som innebär att Bispgårdens Tekniska College kan erbjuda eleverna en komplett utbildning på hemmaplan. Även elföretagen i området kan vidareutbilda sin personal här i framtiden. Byggnationen görs i samarbete med El- och energiprogrammet som en del i utbildningen. Övningsfältet beräknas vara färdigt att ta i bruk under hösten 2017.
Fors Företagareförening ansvarar för projektet som finansieras av medel ur Näringslivsfonden samt ekonomiskt bidrag från Statkraft AB, Härjeåns Elnät, Vattenfall AB och Fors Företagareförening.

Bilderna är tagna av Lotta Sjögren och Carolina Berggren, Bispgårdens Tekniska Gymnasium. 

Läs mer om Jämtlands gymnasium, Bispgården och Bispgårdens Tekniska College här

Formulär för företag som vill använda Övningsfältet till utbildning finns nedan.