Fors Företagareförening vill förbättra företagsklimatet i Ragunda kommun!

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I 2018 års totalranking har Ragunda tappat 19 placeringar till plats 270 av Sveriges 290 kommuner. Den fråga som visar på störst tillbakagång i ranking jämfört med undersökningen 2017 är:
– Tillgång till kompetens (-111 placeringar)
Tillbakagången talar sitt tydliga språk, nu har företagen problem med att hitta medarbetare som säkerställer en framtid i Ragunda.

Fors Företagareförening har i många år betonat konsekvenserna med bristande tillgång på kompetent arbetskraft inom både privat och offentlig sektor i Ragunda. Därför engagerar sig också föreningen hårt i frågor som rör utbildning. Exempelvis samarbetet kring Bispgårdens Tekniska College (Jämtlands gymnasium, Bispgården) där el- och industriföretagen tar ett stort ansvar för att säkerställa att efterfrågad arbetskraft utbildas. Senaste insatserna är det nybyggda övningsfältet för el- och energiutbildningen samt ett påbörjat samarbete med Vattenfall Universitetet.
Fors Företagareförening har även bidragit till utvecklingen av kommunens grundskolor. Ett teknikhus har skapats vid Anders Olofskolan Hammarstrand i samarbete med engagerade lärare. Sista tiden har fokus legat på Järåskolan i Bispgården. Där har föreningen redan tidigare bidragit med medel för att utveckla både utomhusmiljön och läromedel. Ragunda kommun valde trots detta att inför höstterminen 2018 flytta elever i tre årskurser från Järåskolan till Hammarstrand istället för att lösa ett bemanningsproblem, det kan aldrig Fors Företagareförening acceptera som en bra lösning.
I dagarna startar därför föreningen upp ett projekt för att utveckla ett nytt arbetssätt för att attrahera arbetskraft till kommunen i allmänhet och mer specifikt pedagoger till Järåskolan. Återigen, kompetenta medarbetare till företag och offentlig sektor attraherar man inte genom att rusta ner skolor, det gör man genom att stärka, utveckla och profilera dessa!

Politiker och tjänstemän i Ragunda kommun behöver lägga mera tid på att öka förståelsen för företagens villkor och förutsättningar samt i grunden ändra på kommunens attityd till företagare. Som det ser ut så står vi inför ett maktskifte i kommunen. Även en ny kommundirektör ska rekryteras. Fors Företagareförening kommer vid årsskiftet att bjuda in den nya kommunledningen till ett möte med näringslivet. Förhoppningsvis blir detta ett viktigt första steg till att förbättra företagsklimatet i Ragunda kommun.

Anders Ljung, ordförande
Fors Företagareförening