Fors Företagareförening

Fors Företagareförening bildades 1986 i Bispgården som ligger i östra Jämtland. Föreningen representerar ca 40 medlemsföretag med skiftande verksamheter. Dominerande är verkstadsindustrin som står för den största sysselsättningen. I övrigt består medlemmarna av tjänste-, handels- och serviceföretag samt entreprenörer inom schakt och transport. Föreningens mål
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och stödja enskilda företag som så önskar. Föreningen ska arbeta för fri företagsamhet, stimulera nyetableringar samt verka för gott samarbete.

Styrelsen

Ordförande

Anders Ljung
Tel: 070 -557 00 11
E-post

Vice ordförande

Kenth Selander
Tel: 070 - 603 03 71
E-post

Per Edvall
Fors Industrier AB
Tel: 070 - 607 98 06
E-post

Ulf Forsström
Uffes VVS & Fastighetsservice

Tel: 073 - 07 97 241
E-post

Kent Andersson
KA Driftteknik AB
Tel: 070-535 75 00 
E-post

Jens Vingstedt
JV Montage
Tel: 070 - 22 31 642
E-post
  

John Backman
BIMAB Bispgården
Tel: 0730 - 43 46 50
E-post

Suppleanter

Elisabeth Hatlem
Hotell Indalsleden
Tel: 0696 - 305 05
E-post

Janne Forsberg
Zäta K AB