Styrelsemöte Bispgårdens Tekniska College

Årets första styrelsemöte i Bispgårdens Tekniska College hölls måndag 4 februari, 2019.
Nya deltagare från Ragunda kommun var kommunalrådet Mikael Westin och kommundirektören Peter Ladan. Dagordningen innehöll bland annat redovisning av marknadsföringsåtgärder i samband med senaste gymnasievalet och behovet av elevbostäder samt fritidsaktiviteter för eleverna. Kontakter ska tas med Sollefteå kommun angående samordning av utbudet gällande gymnasieprogram i Ragunda respektive Sollefteå kommuner. Mötet avslutades med visning av den nya filmen som ingår i marknadsföringen av Bispgårdens Tekniska College.

Eva Mårtensson, rektor, Magnus Prytz, Paul Eriksson, lärare, Urban Holmström, Härjeåns.
Magnus Forsström, Vattenfall, Magnus Evensson, Statkraft, Peter Ladan, kommundirektör, Tomas Blomberg, Zepro, Mikael Westin, kommunalråd.