Uppföljningsmöte med politiker

Tisdag 29 januari hölls ett möte på OK Forsarnas Café Svängen vid Forsbacken mellan föreningar i Bispgården och den nya kommunledningen i Ragunda.
Följande föreningar var representerade: OK Forsarna, Bispgårdens IF, PRO i Fors, Fors Intresseförening, Fors Hembygdsförening och Fors Företagareförening. Från kommunledningen deltog representanter för Centerpartiet, Allt för Ragunda och Kristdemokraterna.
Syftet med mötet, som var en uppföljning på det dialogmöte som hölls i augusti 2018, var att informera om utvecklingen i frågor rörande Järåskolan och Nipängen.

Järåskolan
 Politikerna redovisade vad som beslutats vid kommunstyrelsens möte tidigare på dagen.
Från och med hösten 2019 ska årskurs 4 (nuvarande årskurs 3) gå på Järåskolan. Hösten 2020 blir då samma elever årskurs 5 och från och med hösten 2021 årskurs 6. En fråga som återstår att lösa inför hösten 2021 är undervisningen i moderna språk, tyska, spanska och franska. Eftersom Fors Företagareförening redan har utrustat Järåskolan med Smart Boards så är ett förslag att denna undervisning kan utföras via webben. Kommunstyrelsens ambition är att ha en öppen dialog med berörda föräldrar kring beslutet, första mötet sker måndag 4 februari. Fors Företagareförenings erbjudande att bidra till en profilering av Järåskolan samt ytterligare utrustning för undervisning och utemiljö kvarstår.

Nipängen
Under hösten 2018 briserade missnöjet med kommunens prioritering av lokalerna på Nipängens äldreboende i Bispgården när det visade sig att lägenheter som skulle kunna erbjudas våra äldre innevånare som önskar flytta istället stod tomma eller användes av själva verksamheten för personal inom hemtjänst m.fl. Politikerna kunde vid dagens möte informera om att en översyn av lediga lägenheter på Nipängen har påbörjats och att fokus nu ligger på att i första hand frigöra tre lägenheter som ska erbjudas äldre personer utan biståndsprövning. Ytterligare fyra lägenheter kan bli aktuella längre fram.

Övrigt
Politikerna informerade även om att kommunen ska se över organisationen kring Näringslivsfrågor.

Sammanfattningsvis ett givande möte med den nya kommunledningen som hittills endast ”regerat” i cirka en månad.

Anders och Ulla från Fors Hembygdsförening samt Carl-Gustaf från PRO Fors.
Håkan, Larz och Annika från Centerpartiet.
Stefan från Kristdemokraterna och John från Fors Företagareförening.